Actueel

Afbeeldingsresultaat voor zonnestelsel

 

ACES – Han van Straaten: Agenda 2021

 

In de eerste helft van 2021 staan de planetaire cycli centraal. De studiedagen kunnen los van elkaar worden gevolgd. In 2021 vinden de studiedagen tot nu toe tot tevredenheid van de deelnemers via Zoom plaats. Als er live bijeenkomsten mogelijk zijn zal dat aan de deelnemers worden doorgegeven

 

 

Do. 15 april 2021: De secundaire Maan cyclus en de Saturnus cyclus. Deze beide cycli duren ongeveer even lang en hebben een belangrijke impact op je horoscoop. Hoe gebruik je ze optimaal? Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

 

Wo. 12 mei 2021 (i.v.m. Hemelvaart 1 dag vervroegd): De Saturnus-, Cheiron- en Uranus cyclus in je horoscoop. Drie onderling verbonden cycli die je aangeven je verantwoordelijkheid te nemen voor je leven (Saturnus) en je verborgen pijn (Cheiron) om jezelf zodoende steeds meer te bevrijden (Uranus). Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

 

Do. 10 juni 2021: De Uranus-, Neptunus- en Pluto cyclus in je horoscoop. Hoe beantwoord je de oproep tot een ruimer bewustzijn van deze drie buitenplaneten, terwijl te tegelijktijd goed geaard blijft? Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

 

In het najaar staan de drie studiedagen in het teken van heling. Hopelijk kunnen we elkaar weer live ontmoeten, anders gaan we nog even via Zoom-studiedagen. De intense planetaire energieën van 2020 en 2021 dringen aan op en nodigen uit tot versneldde bewustzijnsgroei. Dieper liggende thema's en verborgen scahduwen en schatten dienen aangekeken te worden. Daarom staan in de studiedaagen de drie centauren Cheiron, Pholus en Nessus centraal die astrologisch steeds meer in de duiding worden meegenomen. Centauren zijn pijnheelmeesters die ons uitndogien in onze heelheid te gaan staan. Daarvoor hebben we nodig dat we oude kwetsuren en verborgen wonden met vrouwelijk, helende energie omhullen. Het kernwoord is aceptatie.

De data van de studiedagen in het najaar zijn onder voorbehoud.

 

Do. 9 spetember 2021: De zachte heling van de wijze Cheiron. Welke verharding, vermijding en dwangmatigheid houden we nog in stand om tere kwesties en gevoelige onderwerpen te vermijden?

 

Do. 7 oktober 2021: De wijsheid van de perfecte, door de ziel begeleide timing in het handelen van Pholus. De onbewuste Pholus kan een kettingreactie van ongewenste situaties veroorzaken door ondoordacht handelen. Hoe krijgen we zicht op een grotere helderheid en een feilloze timing in ons optreden?

 

Do. 4 november: De heling van Nessus door die kanten van onszelf te omhullen die we het meest verwerpen. Vaak veroordelen we anderen die misstappen begaan en plaatsen we negativiteit en destructiviteit buiten onszelf. We projecteren dit liever op anderen dan dat we deze gebieden eerlijk in alle openheid in onszelf onder ogen zien. Nessus is de diepste scheppingsenergie die ons vraagt om zijn kracht weer toe te laten op een contructieve, beheerste en wijze manier. Durf je dit aan?

 

 

Praktische informatie:

Plaats: Locatie TW47, Tilburgseweg 47, 4817 BA Breda - Vlak bij de A27. Voldoende parkeerruimte.

De studiedagen duren van 10.00 - 16.00 uur.

Kosten: € 90,- per studiedag, incl. lesmateriaal en koffie/thee. Per drie studiedagen € 230,- Neem je horoscoop, een lunchpakket en iets voor aan je voeten mee, want binnen moeten de schoenen worden uitgedaan. Er zijn 10 plaatsen beschikbaar. Inschrijving op volgorde van aanmelding per mail, telefoon (06-48351400) of betaling. 

Betaling door overmaking van het bedrag op NL74 RABO 0144 9466 96 ten name van J.M. van Straaten in Heinkenszand. BIC-code RABONL2U. Vermeld de studiedag(en) op de betaling en stuur een mailtje naar info@astro-econoom.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Astro-Econoom
Han van Straaten
Ganzestraat 8
4451 DT Heinkenszand

06-48351400
info@astro-econoom.nl
IBAN NL74 RABO 0144 9466 96

^ Naar boven